Eksamen 2016

Fredag den 8. juli sluttede årets eksamen.

Eksamen Matematikelever

 

Eksamenseleverne blev prøvet skriftligt i hovedfagene dansk, tysk, matetik og engelsk og mundtligt i dansk og engelsk.

Enkelte elever var derudover til eksamen i øvrige fag.

På dagene for skriftlig eksamen startede vi traditionen tro med fælles morgenmad for alle eleverne.

Det er god tradition, og det har vi gjort alle årene, hvor vi har afholdt eksamen.

Eleverne får dermed en afslappet og rolig start på eksamen.

Billedet viser tre glade elever, der fik en god matematikeksamen.