Indskoling

Tirsdag den 6. september 2016 kl. 10 var der indskoling af vores nye 1. klasse.

Indskoling2016

Ni forventningsfulde elever startede et nyt livsafsnit som skoleelever.

Børnehavens førskolegruppe stod espalier og sang rap for indskolingseleverne,

mens eleverne i 2. klasse bød velkommen med indøvede sange.

For forældre og øvrige gæster var der kaffe, kage, tale og sang.

Vi havde lokket tidligere lærer Hans Jakob Jessen til at ledsage på klaver.

På billedet er eleverne blevet ”fanget” af pedel Jørgen Sørensen på vej til deres første undervisning.

Forældrene holdt i mellemtiden styr på skoleposerne.

Indskolingseleverne er (på stenen): Enno Tacke, Marvin Sörnsen og Max Hansen

Forrest står: Till Petermann, Mitja Möller, Rike Meiburg, Milena Gehl, Mirja Fechner og Lenn Kowalczyk.