Nyhedsbrev juli 2017

Hurra I - Udendørs legeredskaber: Vores nye legeredskaber er taget i brug, det har I sikkert hørt om. Vi fejrede det med udendørs morgensang, og B-klassen klippede den symbolske snor over. Vi er stadig bagefter i budgettet for legeredskaberne. Vi vil derfor glæde os meget, hvis I har lyst og mulighed for at donere et pengebeløb. Det kan ske kontant eller på nedenstående konto.

Hurra II - Intra: Et længe næret ønske er her i foråret gået i opfyldelse. Vi har fået intra. Det har flere af jer fundet ud af, men vi kan se, at der er mange, der ikke er logget på endnu. Alle familier har fået udleveret information om og adgangskode til intra. Det vil fra næste skoleår være vores meddelelsesplatform, og vi vil ikke længere sende breve ud i papirform. Vi tilbyder en forældreaften om intra torsdag den 7. september kl. 18,30. Invitation hertil følger.

Papirinformation: Forældre, der ønsker, at informationer fra skolen skal udleveres i papirform, bedes kontakte os senest første skoledag.

Første skoledag 2017/2018: Første skoledag er mandag den 4. september. De to første timer er klasselærertimer, derefter er der almindelig undervisning.

Personaleændringer I: Lærervikarer Christine Baltz og Sandy Ziegeler stopper med udgangen af dette skoleår. Jeg vil gerne takke begge for deres store indsats. Begge ønskes alt godt fremover.Sandy beholder vi heldagsskolen.

Personaleændringer II: Lise Olsen og Mads Clausen vender begge tilbage til det nye skoleår. Lise efter orlov og udstationering ved PPR og Mads efter endt orlov. Velkommen tilbage til dem begge.

Buskort 2017/2018: Priser og betingelser er de samme som i dette skoleår. Betalingsfristen er mandag den 11. september. Husk at aflevere billede efter sommerferien. Vi beder om betaling via bank. Flere informationer kan I finde på vores hjemmeside. Som sædvanlig vil eleverne de første 14 dage efter ferien kunne bruge kortet fra dette skoleår.

Togelever 2017/2018: De elever, der er kørt med tog i dette skoleår, skal også køre med tog i næste skoleår. Se information på hjemmesiden.

Indianerhytten og heldagsskole 2017/2018: Såfremt I ønsker jeres barn/børn tilmeldt, og det ikke er sket endnu, bedes I kontakte os i næste uge gerne via mail/intra. Program og informationer findes på hjemmesiden. Indianer-hytten åbner første skoledag (4/9), mens aktiviteterne i den øvrige heldagsskole først starter ugen efter (fra 11/9).

Kantine: Vi fortsætter arbejdet med at lave opgørelser over spisninger og betalinger i kantinen.

Skolepenge 2017/2018: Vi beder om betaling af de obligatoriske skolepenge (gebyr for hæfter, kopier, mapper mv.) senest fredag den 29. september. Mere information på hjemmesiden.

Betalinger: Ved overførsel til skolens konto beder vi om, at I altid husker elevnavn(-e) og formål.

Åbningstider i sommerferien: I uge 30 (næste uge) er kontoret åbent hver dag, men kun i begrænset omfang. I uge 35 (sidste ferieuge) vil vi være på skolen mandag (28/8) og onsdag (30/8) og dertil torsdag (31/8) sen eftermiddag. Ring først eller kontakt os via email/intra.

Schüler Helfen Leben: 1000 tak til alle elever der har været på arbejde og tjene penge til et godt forhold. Også stor tak til de forældre der har bakket op og hjulpet med at finde arbejdspladser.

Dimission og afsked: Endnu en gang en stor tak for en rigtig god fest. Tak til alle der hjalp til. Vi tog afsked med to elever fra læringsgruppen, seks fra F9 og 21 fra F10. Herudover er der enkelte elever på andre klassetrin, der skifter skole. Jeg ønsker dem alle held og lykke på deres videre vej ud i livet.

Morgensang: Også stor tak til Hans Jakob for at han som pensionist har lyst til at komme og spille for os. Han kommer også i det nye skoleår. Første morgensang bliver tirsdag 5/9 kl. 9,15. Herefter vil det være onsdage kl. 9,15.

Karakterbøger: De elever, der endnu ikke har afleveret karakterbøger, bedes aflevere den første skoledag efter ferien.

Sommerferiebrev: Alle elever/alle klasser vil få tilsendt et brev om det nye skoleår i løbet af ferien. Disse breve vil være orienteret mod den enkelte klasse.

Samarbejdsråd- og fællesråd: En ny valgperiode for både Samarbejds- og Fællesråd starter med det nye skoleår. Tak til de forældre og elever, der ikke længere er med i rådene, for jeres indsats til gavn for skolen. Velkommen til de nye rådsmedlemmer. Hvilke forældre, der er valgt til rådene, er meddelt i nyhedsbrev nr. VI.

Samarbejdsrådsmøde: Det første samarbejdsrådsmøde i det nye skoleår finder sted tirsdag den 12. september kl. 18,00 i skolens mødelokale. Samarbejdsrådsmøder er åbne møder, og alle er velkomne.

Velkommen I: Efter sommerferien byder vi velkommen til den nye 1. klasse. Tirsdag den 5. september kl. 10,00 indskoles 13 nye elever.

Velkommen II:  Velkommen skal også lyde til en ny F7. Der vil være 27 elever, hvoraf 17 kommer fra andre skoler. F7 har selvfølgelig første skoledag mandag den 4. september.

Tak til SDUs ungeudvalg: Vi har netop haft den nye 7. klasse samlet til en række spændende ”ryste-sammen-aktiviteter” med overnatning. Nu kender de hinanden rigtig godt, når det nye skoleår starter. Det var ungeudvalget med bl.a. to af vore tidligere elever, Frédéric Lubin og Lise Meiburg, i spidsen, der stod for arrangementet.

Andet: Skolen er lånt ud til sommerhøjskolen fra i dag og frem til lørdag 29/7. De kommer med ca. 130 personer, der bebor skolen i denne periode. Herudover vil SDU bruge gymnastiksalen 25/7-27/7 til deres sommerlejr. Så hvis I kommer forbi i næste uge, vil I opleve liv og glade dage.

Tak for i år: En stor tak til alle elever, forældre og ansatte for et godt og spændende skoleår. Tak for opbakningen.

God sommerferie: I ønskes alle en rigtig god sommerferie, jeg håber, I vil nyde den.

 

 

Med venlig hilsen og på gensyn 4/9.

 

 

 

Søren Christensen