Nyhedsbrev marts

Nyhedsbrev

Viceskoleinspektør

Det glæder mig at kunne meddele, at Björn Möller starter som viceskoleinspektør den 1. april. Bjørn er pt. ansat på Læk Danske Skole. Hjertelig velkommen til Björn.

Lise Olsen

Lise er gravid, og vi ønsker alt godt. Lise har i forbindelse med sin graviditet fået pålagt et arbejdsforbud. Det betyder, at vi ikke ser Lise mere i dette skoleår.

Skemaændringer

Ansættelsen af Björn og Lises fravær vil medføre, at nogle klasser vil få nye lærere. De berørte klasser vil blive informeret hurtigst muligt.

Praktikant

I perioden 7/3-23/3 får skolen en praktikant, hun hedder Annika Luebkemann. Annika studerer til lærer i Koblenz. Annika skal hovedsagligt være med i undervisningen i tysk og engelsk i 3./4. og 5./6. kl.

Prøveuge

F7-F10 holder prøveuge fra den 14.-18. marts. En oversigt over hvilke fag, der skrives hvornår, findes på hjemmesiden og er hængt op i aulaen.

Idrætsundervisning

På grund af prøveugen er det ikke muligt at have idræt i gymnastiksalen 11/3-18/3.

Karakterbøger

Der er flere, der ikke har afleveret karakterbøger endnu. Vi beder om, at de afleveres hurtigst muligt.

Praktik

F9 skal i praktik 11/4-23/4 og F8 skal i praktik 17/5-28/5. De elever, der endnu ikke har fundet en praktikplads, skal hurtigst muligt kontakte erhvervsvejleder Angela Prose. Nogle elever vil have brug for en sundhedsbelæring. Dansk Sundhedstjeneste kommer på skolen og giver denne belæring, 17/3 for
F9 og 2/5 for F8.

Stort forældremøde

Det store forældremøde for hele skolen og børnehaven finder sted tirsdag den 22.
marts. Udover beretninger om årets gang i skolen/børnehaven vil der være et oplæg om ”intranet”. Særskilt invitation følger i næste uge.

Nyhedsbrev

Dette nyhedsbrev vil blive lagt på hjemmesiden.

Påske

Sidste skoledag inden påskeferien er onsdag den 23. marts. Første skoledag efter påskeferien er mandag den 11. april. Begge dage er almindelige skoledage, og der er ingen ændringer i buskørslen. Jeg ønsker alle en rigtig god påskeferie.

Med venlig hilsen
Søren Christensen