Nyhedsbrev november

Nyhedsbrev

Læsebånd

Det faglige læsebånd er nu i gang på 4. uge, hvor det er i starten af 4. time, der læses.  Det vil glæde os, hvis I snakker med jeres børn om, hvad der er læst. Læsebåndet stopper i uge 50.

Syng julen ind

Vores traditionelle måde at starte julen på finder sted tirsdag den 1. december kl. 18,00. Invitationen er trykt på bagsiden af dette brev.

Julefester

Særskilte invitationer følger. Onsdag 16/12 afholdes julefest for 1.-6. og A-klassen. Torsdag 17/12 afholdes julefest for 7.-10. og B-klassen. 

Sidste skoledag før jul

Fredag den 18. december er sidste skoledag før jul. Der er klassehygge, kirkegang og fællessang på programmet. Alle elever får fri kl. 11,15.

Første skoledag efter jul

Torsdag den 7. januar 2016 er første skoledag efter juleferien. Der er undervisning efter normalt skema.

Dansk for voksne

I januar starter en ny runde danskkurser. Dansk for fortsættere med Annette Risager starter mandag den 11. januar, mens dansk for begyndere/let øvede med Mariann Petersen starter torsdag den 14. januar. For yderligere information bedes I rette henvendelse til skolen eller underviserne.

Sekretær

Bodil Bischoff er efter eget ønske stoppet som sekretærvikar. Fra november måned er Inga Christiansen startet som sekretær. Inga er på skolen mandag, tirsdag og torsdag.

Skoleinspektør

Pr. 1. december d.å. starter jeg som ny skoleleder. Jeg takker Samarbejdsrådet for tilliden og indstillingen. Jeg benytter samtidig lejligheden til at takke alle (elever, forældre og ansatte) for godt samarbejde og opbakning i den periode, hvor jeg har været konstitueret skoleleder. Jeg glæder mig til et fortsat godt samarbejde med jer alle.

Viceskoleinspektør

Ansættelse af en ny viceskoleinspektør er næste og sidste skridt i processen omkring skolens ledelse. Det forventes, at en ny viceskoleinspektør kan tiltræde inden påske.

Alle ønskes en god ”før-juletid”. Jeg glæder mig til at se jer til vores julearrangementer.

Med venlig hilsen

Søren Christensen