Nyhedsbrev oktober

Nyhedsbrev

Skolefolder og hjemmeside

Skolen fik i tirsdags (13/10) en hjemmeside, internetadressen kan I se øverst til højre på dette brev.  Siden er ikke helt færdig endnu. Samme dag blev skolens nye informationsfolder delt ud. Begge tiltag har som mål at gøre kommunikationen mellem skole og hjem nemmere.

Trafikhjælpere

Som I måske har bemærket, er der nu to elever, der hjælper med at sikre skolevejen, når eleverne har fri. Vi har brug for flere elever, der kan hjælpe. Det skal være elever på 9.-10. klassetrin, og nogle, hvis bus eller tog først kører omkring kl. 13,30.

Fodboldturnering, onsdag 14/10

I går afholdtes den årlige fodboldturnering for elever på 7.-10. klassetrin på danske skoler i Sydslesvig. Det var en vellykket dag, hvor vejret også spillede med. Der deltog 17 hold, hvilket betød mere end 150 gæster. Pigeturneringen blev vundet af Sønder Brarup, tillykke til os selv ☺.

Motionsdag, fredag 16/10

Som noget nyt afholdes motionsdagen i klasseregi, det betyder at hver klasse laver noget forskelligt. Dagen har ”normal” længde, og eleverne har derfor fri som de plejer.

Øget læseindsats

Før sommerferien udarbejdede alle danske skoler en læsehandleplan. Som en del af vores læsehandleplan starter vi med et såkaldt »læsebånd« for 3.-10. kl. efter efterårsferien. Vi vil styrke elevernes læsefærdigheder og især sætte fokus på den faglige læsning. Læsebåndet gennemføres ved at vi i uge 45 læser i 15 min i starten af 1. time. I uge 46 læses der 15 min i starten af 2. time og sådan fortsætter vi til og med uge 50 (7-11/12) hvor der læses 15 min. i starten af 6. time. Dermed kommer alle de deltagende klasser gennem alle fag. Det er faglæreren, der meddeler, hvad der skal læses. Der kan være opgaver forbundet med læsebåndet. Læsebåndet vil efterfølgende blive evalueret.

Første skoledag efter efterårsferien

Mandag den 2. november.

Med venlig hilsen og god efterårsferie

Søren Christensen