Nyhedsbrev VII 2015/16

Nyhedsbrev VII 2015/16

Midtvejssamtaler: Tirsdag den 14. juni afholder vi midtvejssamtaler. Invitation er uddelt. Tidspunkter meddeles snarest.

Eksamen: Vi gennemfører for øjeblikket eksamen. Vi beder alle om, at være så stille som muligt på eksamensdagene. Af hensyn til en god gennemførsel kan det ske, at enkelte klasser får fri. I tilfælde heraf vil I altid blive skriftligt informeret.

Årsmøde: Lørdag den 11. juni er der årsmøde på skolen. Invitation/program er uddelt i dag. Vi håber, at rigtig mange vil være med til at støtte op om arrangementet, så vi får en god dag.

Skt. Hans: Torsdag den 23. juni er Skt. Hans aften, der holdes på Christianslyst. F9 vil hjælpe med at bygge bålet op. Invitation følger, også til dette arrangement håber vi, at mange vil deltage.

Schüler Helfen Leben: Torsdag den 14. juli gennemføres atter den sociale dag, hvor skolebænken kan udskiftes med en arbejdsplads. Den løn, eleverne tjener, går til projekter som organisationen Schüler Helfen Leben støtter. Vi håber, at rigtig mange vil være med. Arbejdskontrakt fås hos Angela. I kan læse mere på: www.schueler-helfen-leben.de

Skoleår 2016/2017: Næste skoleår er ikke længere så langt ude i fremtiden. Første skoledag er mandag den 5. september. Der skal som for dette skoleår betales skolepenge og for buskort. Priserne er de samme. Vi udsender mere information senere, men I må gerne betale allerede nu. For elever, der fortsætter i gymnasiets 11. klasse er prisen for et buskort 385,- €.

Kommende arrangementer: 1/7 fodboldturnering for fællesskoledistriktets 4.-6. klasser – 14/7 dimission for 9. og 10. klasse – 15/7 karakterbøger uddeles – 18/7+19/7 cykelprøve for 4. og 5. klasse – 18/7 forældrekonsultation for F8 – 20/7 F7 ”en dag med på arbejde” - 20/7+21/7 arrangement for den nye F7.

Lejrskoler: F9 og F10 skal på lejrskole i den sidste skoleuge inden sommerferien. Husk betaling!          

Sidste skoledag: Fredag den 22. juli er sidste skoledag i dette skoleår. Alle elever vil få fri kl. 11,15. Indianerhytten er åben som sædvanlig.

 

Med venlig hilsen                                                                                                                                                                                                     Søren Christensen