Nyhedsbrev VIII

Nyhedsbrev VIII – 2015/2016

God sommerferie: I ønskes alle en rigtig god sommerferie, jeg håber I vil nyde den.

Første skoledag 2016/2017: 1. skoledag er mandag den 5. september. De to første timer er klasselærertimer, derefter er der almindelig undervisning. Den nye 1. klasse indskoles tirsdag 6. september kl. 10,00.

Personaleændringer I: Lærervikarer Jana Prose og Sandy Ziegeler stopper med udgangen af dette skoleår. Jeg vil gerne takke begge for deres store indsats. Begge ønskes al godt fremover.

Personaleændringer II: Skolesekretær Inga Christiansen stopper med udgangen af dette skoleår, da Tanja Krause vender tilbage efter sommerferien. Også stor tak til Inga og ønske om alt godt.

Buskort 2016/2017: Priser og betingelser er de samme som i dette skoleår. Brev om buskort er lagt på skolens hjemmeside. Betalingsfristen er mandag den 12. september. Husk at aflevere billede efter sommerferien.

Togelever 2016/2017: De elever, der er kørt med tog i dette skoleår, skal også køre med tog i næste skoleår. Se information på hjemmesiden.

Indianerhytten 2016/2017: Tilmeldingsfristen er udløbet og regninger er udsendt. Såfremt I ønsker jeres barn/børn tilmeldt, og det ikke er sket endnu, bedes I kontakte os i næste uge gerne via mail.

Heldagsskole 2016/2017: Et udvidet program gældende for næste skoleår er færdigt og lagt på skolens hjemmeside. Tilmelding enten via mail eller i første uge efter ferien.

Skolepenge 2016/2017: Vi beder om betaling af de obligatoriske skolepenge (gebyr for hæfter, kopier, mapper mv.) senest fredag den 30. september. Gebyret er 25,- € for elever på 1.-4. klassetrin og elever i vores læringsgruppe. For elever på 5.-10. klassetrin er gebyret 30,- €. Der gives ikke søskenderabat på skolepenge.

Åbningstider i sommerferien: I uge 30 og 35 er kontoret åbent. Ring først eller kontakt os via email.

Schüler Helfen Leben: 1000 tak til alle de elever, der har været på arbejde og tjene penge til et godt forhold. Også stor tak til de forældre, der har bakket op og hjulpet med at finde arbejdspladser.

Dimission: Endnu en stor tak for en rigtig god fest. Tak til alle der hjalp til. Dimmitenderne ønskes alt godt fremover.

Næste samarbejdsrådsmøde: Der afholdes samarbejdsrådsmøde tirsdag den 6. september kl. 18,00.

Tak for i år: En stor tak til alle elever, forældre og ansatte for et godt og spændende skoleår. Tak for opbakningen.