Praktik

I forbindelse med skolens erhvervsvejledning skal elever på 8. og 9. årgang gennemføre erhvervspraktik.

Forløbet har til formål at øge elevernes perspektiver på, viden om og erfaringer med, hvad job indebærer og giver muligheder for.  Dette skal medvirke til at kvalificere elevernes forudsætninger i forhold til valg af uddannelse og job.
Eleven får lejlighed til at:  
•    Prøve nogle arbejdsfunktioner -       
•    Opleve dagligdagen og kulturen på en arbejdsplads -       
•    Afprøve egne interesser og forudsætninger -       
•    Iagttage forskellige forhold og reflektere over egne oplevelser  

Erhvervspraktik kan være en vigtig dokumentation til næste uddannelsessted om, at eleven har gjort sig relevante erfaringer fra arbejdsmarkedet og har viden om et eller flere job. Har eleven en skriftlig udtalelse fra erhvervspraktikstedet om, hvilke opgaver hun/han har varetaget og om hendes/hans indsats, kan udtalelsen bruges, hvis eleven senere fx søger læreplads.

 

Ansøgningsformularer om praktikpladser på dansk og tysk kan downloades på Skoleintra.